O projektu

Balóny nad Prahou 2018 jsou fundraisingovou akcí Českého balónového svazu, organizace sdružující piloty a příznivce balónového létání v České republice.

Cílem akce je zvýšit povědomí o balónovém sportu v naší republice a současně využít tuto výjimečnou aktivitu ke společensky prospěšné činnosti. 

V rámci prvního ročníku jsme se ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy rozhodli podpořit Dětské centrum Paprsek.

O Dětském centru Paprsek:

Dětské centrum Paprsek bylo založeno 1. 4. 1994 jako modelové zařízení komplexní péče o děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodiny.
Organizace poskytuje na území hlavního města Prahy sociální službu denní stacionář a chráněné bydlení, věnuje se terapii a odbornému poradenství v oblasti psychologie, logopedie, rehabilitace a pedagogiky podle M. Montessori a pořádá přípravné kurzy v rámci náhradní rodinné péče. Přečtěte si více zde.

Český balónový svaz

Český balónový svaz
Ricoh

Generální partner

Český balónový svaz z.s.
Šeránkova 311/4
616 00 Brno
www.balonovysvaz.czFacebook

Kontakt:
Telefon: +420 737 041 100
E-mail: info@balonynadprahou.cz